The Don & The Boss (KAYTRANADA Remix) (Visualizer) KAYTRANADA Remix

Listen to the single "The Don & The Boss (KAYTRANADA Remix)". Out now!
Stream: https://conglomerateempire.ffm.to/donbossremix

#BustaRhymes #VybzKartel #KAYTRANADA

Official visualizer by Busta Rhymes, Vybz Kartel, KAYTRANADA performing "The Don & The Boss (KAYTRANADA Remix)" © 2021 The Conglomerate Entertainment, Inc. / EMPIRE

http://vevo.ly/x4nHli